ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2021: Volume 9 - Number 37

2021: Volume 8 - Number 36

2020: Volume 8 - Number 35

2020: Volume 8 - Number 34

2020: Volume 8 - Number 33

2020: Volume 8 - Number 32

2020: Volume 8 - Number 31

2020: Volume 7 - Number 30

2019: Volume 7 - Number 29

2019: Volume 7 - Number 28

2019: Volume 7 - Number 27

2019: Volume 7 - Number 26

2019: Volume 7 - Number 25

2019: Volume 6 - Number 24

2018: Volume 6 - Number 23

2018: Volume 6 - Number 22

2018: Volume 6 - Number 21

2018: Volume 6 - Number 20

2018: Volume 6 - Number 19

2017: Volume 5 - Number 18

2017: Volume 5 - Number 17

2017: Volume 5 - Number 16

2017: Volume 5 - Number 15

2017: Volume 5 - Number 14

2017: Volume 5 - Number 13

2017: Volume 5 - Number 12

2016: Volume 4 - Number 11

2016: Volume 4 - Number 10

2016: Volume 4 - Number 9

2016: Volume 4 - Number 8

2016: Volume 3 - Number 7

2015: Volume 3 - Number 6

2015: Volume 3 - Number 5

2015: Volume 2 - Number 4

2014: Volume 2 - Number 3

2013: Volume 1 - Number 2

2013: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]