فهرست داوران

1402
دکتر محمد حسین نیکداراصل - دانشگاه یاسوج
1401
دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
دکتر محمود آقاخانی بیژنی - دانشگاه اصفهان
پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
دکتر هادی یاوری - دانشگاه نیشابور
دکتر مهیار علوی مقدم - دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیرعباس عزیزی فر
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابوالفضل حری
دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه لرستان
دکتر محمد بهنام فر - دانشگاه بیرجند
زهرا پارساپور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر سیدمصطفی مختاباد
دکتر زهرا حیاتی
دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
دکتر عبدالغفور جهاندیده - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
آقای ابراهیم ظاهری عبدوند
خانم مرضیه عظیمی
دکتر عظیم جباره ناصرو
دکتر حامد نوروزی
دکتر ویدا ساروی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عارف کمرپشتی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
خانم آمنه ابراهیمی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مژگان اسماعیلی
دکتر رضا غفوری - دانشگاه حضرت نرجس
دکتر محمود رضایی دشت ارژنه
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دکتر محبوبه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مریم نعمت طاوسی - Reseach Institute for Cultural Heitage
دکتر سید کاظم موسوی
دکتر سکینه عباسی - .
دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
دکتر زهرا عباسی - تربیت مدرس
دکتر جواد رسولی
خانم فرشته آلیانی
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر عبّاس قنبری عدیوی - دانشگاه فرهنگیان- بنیاد ایران شناسی
دکتر احمد غنی پور ملکشاه
دکتر مهین پناهی - دانشگاه تربیت مدرس
عبدالله حسن زاده میرعلی
دکتر علی تسلیمی - دانشگاه گیلان
باقر صدری نیا
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سهیلا صلاحی مقدم
خانم نسرین شکیبی ممتاز
دکتر فریده داودی مقدم
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر حمید سفیدگر شهانقی
دکتر محمدرضا صرفی
دکتر محمد شادروی منش - دانشگاه خوارزمی
دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
آقای جعفر فسایی - دانش اموخته دانشگاه هرمزگان
دکتر امیرعباس عزیزی فر - استادیار دانشگاه رازی
دکتر مهسا رون - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دکتر اعظم حسینی - تربیت مدرس
دکتر جواد نظری مقدم - دانشگاه گیلان
آقای سیاوش مرشدی - نمتل
دکتر فاطمه جوهری - دانشگاه تورین، ایتالیا
دکتر پرنیان زارع پور - تربیت مدرس
دکتر ارمغان بهداروند - تربیت مدرس
آقای رضا رفایی
1400
دکتر تیمور مالمیر - کردستان
دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
سعید حسام‌پور
پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیرعباس عزیزی فر
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابوالفضل حری
دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه لرستان
زهرا پارساپور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر حمیدرضا خوارزمی
دکتر محمد تقوی - فردوسی مشهد
دکتر زهرا حیاتی
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق
دکتر علیرضا پورشبانان - دانشگاه هنر تهران
دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
دکتر عبدالغفور جهاندیده - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر عظیم جباره ناصرو
دکتر حامد نوروزی
دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عارف کمرپشتی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
دکتر نرگس باقری
دکتر رضا غفوری - دانشگاه حضرت نرجس
دکتر علیرضا حاجیان نژاد
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دکتر محبوبه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر مریم نعمت طاوسی - Reseach Institute for Cultural Heitage
دکتر احمد تمیم داری
دکتر علیرضا شوهانی - دانشگاه ایلام
دکتر ثمین اسپرغم
داوود عمارتی مقدم
دکتر سکینه عباسی - .
دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا
دکتر زهرا عباسی - تربیت مدرس
دکتر حمید رضایی - دانشگاه پیام نور
دکتر حسین داوری
دکتر جواد رسولی
دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر مرتضی محسنی
دکتر الهام حدادی - بنیاد سعدی
آقای مهرداد علیزاده شعرباف - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر عبّاس قنبری عدیوی - دانشگاه فرهنگیان- بنیاد ایران شناسی
دکتر فاطمه ماه وان - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسین قاسم پورمقدم - سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی
ناصر نیکوبخت
عبدالله حسن زاده میرعلی
دکتر علی تسلیمی - دانشگاه گیلان
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسین بیات
خانم نسرین شکیبی ممتاز
دکتر فریده داودی مقدم
دکتر محمود جعفری دهقی
دکتر هوشنگ جاوید
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر محمدرضا صرفی
دکتر محمد جعفر یاحقی
دکتر منیژه عبدالهی
دکتر مسلم نادعلی زاده
دکتر علیرضا شاه حسینی
دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
دکتر اصغر شهبازی - هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
دکتر مهدی میرکیایی - علامه طباطبائی
دکتر احسان قبول - مشهد
آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
آقای حسین زنگویی - شهیدباهنربیرجند
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
دکتر جواد بشری - دانشگاه تهران
دکتر امیرعباس عزیزی فر - استادیار دانشگاه رازی
آقای علی زلقی - آزاد واحد تهران مرکزی
خانم س. کوهی
دکتر حسن اکبری بیرق - دانشگاه سمنان
آقای سیاوش مرشدی - نمتل
دکتر فرزین غفوری - فرهنگستان
دکتر حسن هاشمی - مازندران
دکتر امیر سهرابی - نمیدانم
دکتر مهدی سعیدی - ووووووو
دکتر مریم پورصالح - هنر تهران