فهرست داوران

1401
پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
دکتر هادی یاوری - دانشگاه نیشابور
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیرعباس عزیزی فر
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابوالفضل حری
دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه لرستان
زهرا پارساپور
دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
دکتر عبدالغفور جهاندیده - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر عظیم جباره ناصرو
دکتر ویدا ساروی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
آقای عارف کمرپشتی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
خانم آمنه ابراهیمی - دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر رضا غفوری - دانشگاه حضرت نرجس
دکتر محمود رضایی دشت ارژنه
دکتر محبوبه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مریم نعمت طاوسی - Reseach Institute for Cultural Heitage
دکتر سکینه عباسی - .
دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر جواد رسولی
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
عبّاس قنبری عدیوی
عبدالله حسن زاده میرعلی
دکتر علی تسلیمی - دانشگاه گیلان
باقر صدری نیا
دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سهیلا صلاحی مقدم
خانم نسرین شکیبی ممتاز
دکتر فریده داودی مقدم
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر حمید سفیدگر شهانقی
دکتر محمدرضا صرفی
آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
آقای جعفر فسایی - دانش اموخته دانشگاه هرمزگان
دکتر امیرعباس عزیزی فر - استادیار دانشگاه رازی
دکتر جواد نظری مقدم - دانشگاه گیلان
آقای سیاوش مرشدی - نمتل
1400
دکتر تیمور مالمیر - کردستان
دکتر حیات عامری
سعید حسام‌پور
پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیرعباس عزیزی فر
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابوالفضل حری
دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه لرستان
زهرا پارساپور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر حمیدرضا خوارزمی
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر محمد تقوی - فردوسی مشهد
دکتر زهرا حیاتی
دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق
دکتر علیرضا پورشبانان
دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
دکتر عاتکه رسمی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر عبدالغفور جهاندیده - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر محمد هاتفی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر عظیم جباره ناصرو
دکتر حامد نوروزی
دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
آقای عارف کمرپشتی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
دکتر نرگس باقری
دکتر رضا غفوری - دانشگاه حضرت نرجس
دکتر علیرضا حاجیان نژاد
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دکتر محبوبه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر مریم نعمت طاوسی - Reseach Institute for Cultural Heitage
دکتر احمد تمیم داری
دکتر علیرضا شوهانی - دانشگاه ایلام
دکتر ثمین اسپرغم
داوود عمارتی مقدم
دکتر سکینه عباسی - .
دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر بهمن زندی
دکتر زهرا عباسی - تربیت مدرس
دکتر حمید رضایی - دانشگاه پیام نور
دکتر حسین داوری
دکتر ناصر جابری - دانشگاه خلیج فارس
دکتر جواد رسولی
حشمت الله آذرمکان
دکتر محمد نجاری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر مرتضی محسنی
دکتر الهام حدادی - بنیاد سعدی
آقای علی آنی زاده
آقای مهرداد علیزاده شعرباف - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
عبّاس قنبری عدیوی
دکتر فاطمه ماه وان - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسین قاسم پورمقدم - سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی
ناصر نیکوبخت
عبدالله حسن زاده میرعلی
دکتر علی تسلیمی - دانشگاه گیلان
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسین بیات
خانم نسرین شکیبی ممتاز
دکتر فریده داودی مقدم
دکتر محمود جعفری دهقی
دکتر هوشنگ جاوید
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر محمدرضا صرفی
دکتر محمد جعفر یاحقی
دکتر منیژه عبدالهی
دکتر مسلم نادعلی زاده
دکتر علیرضا شاه حسینی
دکتر حسن حیدرزاده سردرود - دانشگاه تبریز
دکتر اصغر شهبازی - هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
دکتر مهدی میرکیایی - علامه طباطبائی
خانم فاطمه الهامی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر احسان قبول - مشهد
آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
آقای حسین زنگویی - شهیدباهنربیرجند
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
دکتر جواد بشری - دانشگاه تهران
دکتر امیرعباس عزیزی فر - استادیار دانشگاه رازی
آقای علی زلقی - آزاد واحد تهران مرکزی
خانم س. کوهی
دکتر حسن اکبری بیرق - دانشگاه سمنان
آقای سیاوش مرشدی - نمتل
دکتر فرزین غفوری - فرهنگستان
دکتر حسن هاشمی - مازندران
دکتر امیر سهرابی - نمیدانم
دکتر مهدی سعیدی - ووووووو
دکتر مریم پورصالح - هنر تهران
1399
دکتر تیمور مالمیر - کردستان
دکتر حیات عامری
سعید حسام‌پور
دکتر علی گراوند - دانشگاه ایلام
پروفسور سیداحمد پارسا - دانشگاه کردستان
دکتر حمید رضا شعیری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیرعباس عزیزی فر
دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابراهیم خدایار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ابوالفضل حری
دکتر قاسم صحرائی - دانشگاه لرستان
دکتر سید محسن حسینی - دانشگاه لرستان
دکتر وحید رویانی - دانشگاه گلستان
زهرا پارساپور
دکتر سجاد آیدنلو
دکتر سیدمصطفی مختاباد
دکتر علی حیدری
دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر محمد تقوی - فردوسی مشهد
دکتر زهرا حیاتی
دکتر احسان قبول
دکتر فرزاد قائمی - فردوسی مشهد
پروفسور علی صفایی - گیلان
آقای سید جلال موسوی - دانشگاه پیام نور
دکتر علی‌اکبر کیوانفر
دکتر عاتکه رسمی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر عبدالغفور جهاندیده - دریانوردی و علوم دریایی چابهار
دکتر عظیم جباره ناصرو
دکتر زینب صابرپور - دانشگاه تربیت مدرس
آقای عارف کمرپشتی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
دکتر حمید جعفری قریه علی
دکتر رضا غفوری - دانشگاه حضرت نرجس
دکتر علیرضا فولادی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا حاجیان نژاد
دکتر محبوبه خراسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتر مریم نعمت طاوسی - Reseach Institute for Cultural Heitage
دکتر احمد تمیم داری
دکتر سوسن جبری - دانشگاه رازی
دکتر رضا پیشقدم
دکتر فاطمه عظیمی فرد
دکتر سکینه عباسی - .
آقای آرمان گوهری نسب
دکتر میلاد جعفرپور - عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر بهمن زندی
دکتر زهرا رجبی
دکتر ناصر جابری - دانشگاه خلیج فارس
دکتر جواد رسولی
دکتر رحمان مشتاق‌مهر - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حشمت الله آذرمکان
خانم فرشته آلیانی
دکتر هادی دهقانی یزدلی - دانشگاه فرهنگیان
دکتر الهام حدادی - بنیاد سعدی
دکتر سید مهدی زرقانی - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای علی آنی زاده
مرتضی معین
عبّاس قنبری عدیوی
دکتر فاطمه ماه وان - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسن بساک - دانشگاه پیام نور
دکتر علی تسنیمی - دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر معصومه ابراهیمی
ناصر نیکوبخت
عبدالله حسن زاده میرعلی
پروفسور امید طبیب زاده قمصری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آقای سید مهدی زرقانی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی تسلیمی - دانشگاه گیلان
دکتر قدرت الله طاهری
دکتر فاطمه مدرسی
دکتر محمد جعفری قنواتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سهیلا صلاحی مقدم
خانم نسرین شکیبی ممتاز
دکتر فریده داودی مقدم
دکتر احمد خواجه ایم - دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر ناصر نیکوبخت - تربیت مدرس
دکتر محمد فولادی - دانشگاه قم
دکتر حمید سفیدگر شهانقی
دکتر محمدرضا صرفی
دکتر محمد جعفر یاحقی
دکتر مسلم نادعلی زاده
دکتر محمد شادروی منش - دانشگاه خوارزمی
دکتر فرح نیازکار
دکتر علی درخشان - دانشگاه گلستان
دکتر اصغر شهبازی - هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
خانم زهرا صابری - الزهرا
خانم فاطمه الهامی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
آقای روح الله کریمی - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران
آقای حسین زنگویی - شهیدباهنربیرجند
دکتر حمیدرضا شعیری - تربیت مدرس
آقای حسن ذوالفقاری - عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیرعباس عزیزی فر - استادیار دانشگاه رازی
آقای علی زلقی - آزاد واحد تهران مرکزی
دکتر محمد حنیف