تماس با ما

نشانی تهران، تقاطع جلال و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
تلفن تماس ۰۹۳۷۲۵۷۱۹۸۹ (ساعت تماس : ۱۶ - ۱۱)
آدرس ایمیل cfl@modares.ac.ir