تماس با ما

نشانی تهران، تقاطع جلال و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
کارشناس خانم پرنیان زارع پور
تلفن تماس  (پاسخگویی روزهای دوشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۴) ۰۹۳۳۳۰۸۶۱۳۲
آدرس ایمیل cfl@modares.ac.ir