You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بازتاب ایزدان اساطیری جنگ در افسانه‌های استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد
سودابه کشاورزی ، زریّن تاج واردی، محمود رضایی دشت ارژنه
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تطبیقی داستانِ سیاوش و روایت مادرِ تعزیه‌نامه‌ها
محمد خداداد نوش آبادی، سعید خیرخواه ، امیرحسین مدنی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی گزاره‌های قالبی حماسی و کارکرد آن در طومار‌های نقالی (مطالعۀ موردی: رزم کشتی)
علیرضا براتی ، فرزاد قائمی، محمود حسن آبادی، محمد جعفر یاحقی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی و تحلیل اسطورۀ شاماران در منطقۀ مکریان مهاباد
ایلناز رهبر ، شیلان مسرور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بلاغت زیباشناسی و معناگریزیِ «هیچانه‌ها» در ادبیات عامیانۀ کودکان
محمود فیروزی مقدم ، مهیار علوی مقدم
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بن‌مایه‌های کهن عربی در دو داستان از هزار‌و‌یک‌شب (منادمت شیطان با ابراهیم موصلی و حکایت اسحاق موصلی با شیطان)
سمیه السادات طباطبایی ، علیرضا حسینی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحقیق درباره خاستگاه حماسه عامیانه حمزه‌نامه در تطبیق با داستان بهرام چوبینه
رضا غوریانی ، فرزاد قائمی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل بن‌مایه‌های اساطیری گیاه و درخت در فرهنگ مردمان کهگیلویه ‌و بویراحمد
محمدرضا شریعتی راد، غلامحسین شریفی ولدانی ، اسحاق طغیانی اسفرجانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML جلوه‌های فرهنگ عامه در سفرنامه سه‌سال در آسیای ژوزف آرتور گوبینو
فرزانه سادات علوی زاده ، امید وحدانی فر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML نقد توصیفی و ساختاری سوگ‌چکامه‌های حماسی بختیاری (شوخین‌ها)؛ گونه‌ای از اشعار عامه
اصغر شهبازی
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue