راهنمای نویسندگان

 قابل توجه نویسندگان:

شیوه خط فرهنگ ( کلیک)
راهنمای گردآوری گویش ها ( کلیلک)

فرهنگ املایی خط فارسی ( کلیک)
 

 نکات مهم:

1. رویکرد اصلی مقالات ارسالی به دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه حتما باید ادبیات عامه و عناصر و مظاهر آن باشد و به شیوه‌ای علمی و روشمند تنظیم شده باشد. اگر مقاله در حوزۀ فرهنگ عامه، زبان و گویش عامه، هنر عامه، مردم‌نگاری و نقد و نظریه‌های فرهنگ و ادب عامه است، با نگاهی به ادبیات پذیرفته و داوری می­ شود. 
2از ارسال مقالات کلیشه‌­ای و غیرتحلیلی و صرفاً جمع­‌آوری مواد فرهنگ عامه پرهیز کنید؛ مقالاتی در اولویت پذیرش قرار می‌­گیرند که حداقل دارای یک نکتة جدید علمی باشد.
3. تمامی مقالات ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت‌یاب بررسی خواهد شد.
4. مقالات به همان ترتیب و اسامی ارسالی منتشر می­­‌شوند. امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسندۀ مسئول وجود ندارد. نویسندة مسئول مقاله، استاد راهنماست؛ مگر با نامه کتبی وی، دانشجو یا مشاور باشد؛ مگر مؤلف/مؤلفان، هیچ یک، عضو هیئت علمی  نباشد/ نباشند.
5. دانشجویان دکتری دقت نمایند: جهت چاپ مقالۀ مستخرج از پایان‌نامۀ در حال دفاع خود، درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به این ترتیب باشد: نام دانشجو/ استاد راهنما (نویسنده مسئول)/ استاد مشاور
6. تعداد نویسندگان فقط تا چهار نفر قابل پذیرش است.
7لازم است مؤلف/ مؤلفان هر مقالۀ ارسالی در سایت orcid.org ثبت نام کنند و کد دریافتی را در سامانه،، بخش اطلاعات شخصی وارد کنند. اعلام ایمیل آکادمیک نویسندۀ مسئول در سامانه و فایل مقاله نیز الزامی است.
8. مقالات در این مجله، صرفاً به صورت الکترونیکی دریافت می‌شوند.
http://cfl.modares.ac.ir


اصول کلی نگارش و تدوین مقالات در دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه:
1. لازم است ساختار و عناوین اصلی مقالات به این ترتیب باشد: چکیده، 1. مقدمه، 2. پیشینۀ پژوهش، 3. چارچوب نظری، 4. بحث و بررسی، 5. نتیجه، 6. پی‌نوشت (اختیاری)، منابع.
2. 
در نگارش مقالات، ضمن رعایت آيین نگارش فارسی، تا حد ممکن برای بیان مطالب از کلمات فارسی استفاده شود.
3. حجم مقالات بدون چکیدۀ انگلیسی از بیست صفحۀ مجله (6500 کلمه) فراتر نرود.
4. رعایت نیمفاصله (کلیدهای ترکیبی Shift+Space در ویندوزهای فارسی) در تایپ الزامی است (به کتاب فرهنگ املایی خط فارسی فرهنگستان رجوع شود).
5. مقاله نباید در مجله‏‌های دیگر به چاپ رسیده باشد. ضمناً یکی از نویسندگان به‌عنوان فرد پاسخگو به دفتر سردبیری مجله معرفی گردد.
6. پذیرش اولیة مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات است. پذیرش نهایی و چاپ نیز منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است.
7. نام نویسنده یا نویسندگان باید در زیر عنوان مقاله و ضمناً رتبة علمی نویسنده/ نویسندگان در پاورقی صفحة اول بیان گردد. همچنین نویسندۀ مسئول و ایمیل آکادمیک وی در پانویس مشخص شود.
8. برای قدردانی از افراد و سازمان‌‏هایی که در انجام مطالعه یا تهیة مقاله همکاری داشته‌‏اند، در پاورقی صفحة اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله‌‏ای با حداقل کلمات نوشته می‌‏شود.
9. چکیدة مقالات (به فارسی و انگلیسی) باید حاوی 150 تا 250 کلمه بوده و شامل هدف مقاله، چارچوب نظری، روش کار و مهم‏ترین یافتة مقاله باشد.
10. در پایان چکیده، واژه­‌های کلیدی مقاله بین پنج تا هشت واژه بیان می‌شود.
11. معادل لاتین اسامی خارجی، واژگان و اصطلاحات و نیز توضیحات اضافی در پی‌نوشت (انتهای مقاله) به شکل Endnot درج شود.
12. مقاله باید در صفحات کاغذ 4A با فاصله میان سطور  Singleبا قلم B لوتوس فونت 13 (برای متن لاتین با قلم Times New Roman با فونت 12) در نرم­افزار word  تایپ شود. تصاویر باید در فرمتJpeg ، با کیفیت تصویری dpi 300 و یا ppi 300 فرستاده شوند و خوانا، روشن و دقیق باشند. مجله در ویرایش مطالب آزاد است.
13. تمام پاراگراف‌­ها با تورفتگی 5/0 (نیم) سانت آغاز شود به جز نخستین پاراگراف‌­های هر بخش.
14. نقل قول‌­های بیش از 40 کلمه، با تورفتگی 5/1 سانت در کل پاراگراف و بدون تورفتگی آغاز پاراگراف و قلم 12 باشد.
15. عنوان کتاب­‌ها، نشریه‌­ها و مجموعه ­مقالات در متن به شکل ایرانیک بیاید.
16. نمونۀ ابیات و ترانه­‌ها، مثل‌­ها بدون حالت ایرانیک ذکر شود.
17. عنوان جدول­‌ها، نمودارها، تصاویر و شکل‌­ها حتماً باید به لاتین ترجمه شود.
18. در بخش آوانگاری توصیه می‌­شود از علائم آوانگاری مصوب فرهنگستان استفاده شود، در غیر این صورت نویسندۀ مسئول یک نسخۀ پی دی اف از مقاله به همراه فونت آوانگاری به کار رفته در مقاله، به دفتر نشریه ارسال کند.
19. رعایت نکات املایی زیر الزامی است:
  • «ها»ی علامت جمع جداست و با رعایت نیم‌فاصله به کلمۀ قبل از خود می‌چسبد. مثال: آن­‌ها.
  • برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، از علامت «ء» استفاده شود. مثال: خانۀ من.
  • «می» و «همی» با رعایت نیم‌فاصله جدا نوشته می‌­شود.
  • «تر» و «ترین» جدا نوشته می‌­شود، مگر در کلمات کمتر، بیشتر، کهتر، مهتر، بهتر.
  • استفاده از تشدید ضروری نیست مگر در کلماتی که اشتباه خوانده می‌­شوند مانند: کمی و کمّی.
  • لازم است به جای کلمۀ «عامیانه»، از «عامه» استفاده شود. 

شیوه ­نامۀ نگارش منابع:
 ـ منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده  و به روشAPA  نسخۀ 7 تنظیم شود .منابع اعم از کتاب یا مقاله از هم تفکیک نشود و به شکل آمیخته ذکر شود.
ـ  الگوی نقل منبع در متنِ مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال منبع و صفحه آن است. مثال (مهدوی، 1384، ص. 21؛ رضایی، 1376، ج.2/صص. 15-18). در منابع لاتین نیز باید عنوان مؤلف در متن (در صورتی که داخل پرانتز آمده باشد) به شکل لاتین بیاید. مثال (Chomsky, 2000, p. 171; Lui, 2001, vol.3/pp. 13-18). اگر نام مولف پشت پرانتز بیاید باید به فارسی بیاید و معادل لاتینش پانوشت داده شود مثال: چامسکی (2000, p. 171).
 
ـ الگوی نقل منبع از مقاله:
قصدی، ر.، اروندیان، ک.، رضایی، ف.، و حاتمی، ح. (۱۳۹۵). مقایسۀ تحلیل بالینی آزمون خانه ـ درخت ـ آدم بر روی کودکان ۱۲ الی ۱۴ سالۀ شاهد و عادی. اصول بهداشتی، ۱۹(۳)، 305-310.
Macaro, E., & Erler, L. (2008). Raising the achievement of young-beginner readers of French through strategy instruction. Applied Linguistics, 29(1), 90-119.
 
ـ الگوی نقل منبع از کتاب:
گراث ـ مارنات، گ. (۱۹۹۷). راهنمای سنجش روانی برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان­پزشکان. ترجمۀ ح. پاشاشریفی و م. نیکخو (۱۳۹۲). تهران: رشد.
نکته: در آثار ترجمه­ای لازم است سال چاپ اثر اصلی ذکر شود. نام تمام مترجمان در منابع بیاید و در بخش ارجاعات درون متنی به شکل همکاران ذکر شود، به این شکل (گراث ـ مارنات، 1997، ترجمۀ پاشاشریفی و نیکخو، 1392).
ـ نام و نام خانوادگی مترجمان را در داخل پرانتز همانند مثال زیر ذکر کنید.
 
Lintvelt, J. (2011). Essai de typologie narrative : le "point de vue" : theorie et analy (translated into Farsi by N.Hejazi & A. Abbasi). Scientific & Cultural publishing.
 
ـ الگوی نقل منبع به فصلی از کتاب:
Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In E. E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of chapter). Publisher. DOI (if available)
 
ـ الگوی نقل منبع از پایان‌­نامه:
انوشه، مزدک (1387). ساخت جمله و فرافکن‌های نقش‌نمای آن در زبان فارسی؛ رویکردی کمینه‌گرا. رسالۀ دکتری رشتۀ زبان‌شناسی. تهران: دانشگاه تهران.
Lastname, F. M. (Year). Title of dissertation/thesis [Unpublished doctoral dissertation/master’s thesis]. Name of Institution Awarding the Degree.  
Samson, J. M. (2016). Human trafficking and globalization [Unpublished doctoral dissertation]. Virginia Polytechnic Institute and State University.

ـ الگوی نقل منبع از مقالات همایش:
شریفی، ش. (1390). بررسی معنایی افعال مرکب اندام­بنیاد از دیدگاه شناختی. در ششمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. به کوشش ق. رضوانیان، و ا. غنی­پور ملکشاه. مازندران: دانشگاه مازندران.
Bošković, Ž. (2004). Object shift and the clause/PP pararellism hypothesis. In Proceedings of the 23rd West Coast Conference on Formal Linguistics (pp. 101-114).

تبصره: لازم است تمام منابع فارسی به لاتین نیز ترجمه شوند.
ـ منابع لاتین به روش APA نسخۀ 7 تنظیم شوند.
ـ لطفا در منابع لاتین (ترجمه‌­شده) محل چاپ را ذکر نکنید.
ـ در ترجمه منابع لاتین تاریخ­ها را به میلادی تنظیم کنید.
 
شیوه ­نامۀ نگارش چکیده مبسوط:
مؤلفان و محققان گرامی برای نگارش چکیدۀ مبسوط فارسی و لاتین نکات زیر را درنظر بگیرید:
ـ چکیدۀ مبسوط با چکیدۀ معمول فرق می‌­کند. در چکیدۀ مبسوط، می‌­توان به آثار دیگران ارجاع داد، پژوهش‌­ها را با هم مقایسه کرد و جزئیاتی را مطرح کرد که در اصل مقاله دیده می‌­شود؛ اما در چکیدۀ معمولی این چنین نیست.
ـ در چکیدۀ معمولی، نویسنده باید در اصل مقاله را کوتاه کند. با این تفاوت که در چکیدۀ مبسوط به پژوهش­‌های آتی، جزئیات آزمون‌­ها، مسائل ریز جمع‌­آوری اطلاعات و غیره اشاره‌­ای نمی‌شود.
ـ در چکیدۀ مبسوط، قسمت‌­های زیر باید اشاره شوند: عنوان، اسامی و مشخصات مؤلفان، چکیده ساده، پیشینۀ نظری، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌­ها، جمع‌­آوری داده، تحلیل و بحث و لیست منابع.
ـ چکیدۀ مبسوط نباید بیشتر از پنج صفحۀ متوسط شود. نباید بیشتر از 6 تا 8 منابع در آن ذکر شود. منابعی را که در چکیدۀ مبسوط ذکر نشده در لیست منابع نیاورید.
ـ در صورت لزوم، بر مقدمه، مثال‌­ها و نتایج تمرکز کنید. در صورت نیاز، استفاده از عکس نیز مجاز است.
ـ تعداد واژگان بیشتر از 1000 کلمه نشود.
- حتما بین واژگان کلیدی در چکیده مبسوط انگلیسی نقطه­ ویرگول بگذارید. خود کلمه Keywords را برجسته کنید. پس از آخرین کلیدواژه نقطه بگذارید.
- تیتر هر بخش از چکیده را برجسته کنید.
- اگر منبعی را در چکیدۀ  مبسوط ارجاع می­دهید، حتماً در بخش فهرست منابع در پایان چکیده، اطلاعات کتابشناسی آن را ذکر کنید.