درباره نشریه

*سیاست کلی نشریه:  نشریه فرهنگ و ادبیات عامه با هدف ایجاد زمینه‌های مطالعه، پژوهش و گردآوری مواد زبان و ادب شفاهی و تحلیل و بررسی­های مختلف و از منظرهای زبانی، ادبی، اجتماعی، فرهنگی و... منتشر می­ شود. مقالات باید حتما در حوزه ادبیات عامه باشد. رویکرد اصلی ادبیات عامه و عناصر و مظاهر آن است و اگر در حوزة فرهنگ عامه است با نگاهی به ادبیات پذیرفته و داوری می­ شود.
*
سیاست دسترسی آزاد: مخاطبان این فصلنامه تحت مجوز حق انتشار بین­ المللی و اجازه دسترسی ۴.۰CC BY (
Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰) می­ توانند مطالب و یا قالب موجود را نسخه برداری و توزیع نمایند به شرط نقل قول از منبع اولیه تا از مبادله جهانی دانش بیشتر حمایت کند. نقل عین مقاله پس از چاپ با ذکر مرجع در وب گاه شخصی، ویکی­ ها، وب گاه دولتی، وب گاه­ های رسانه­ های اجتماعی، منابع مجازی بنیادی یا منابع مجازی غیر تجاری مجاز است.

* با توجه به الزام ثبت و نمایش شناسه رایگانORCID  و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان، لازم است قبل از ارسال مقاله، شناسه پژوهشگرORCID  را  از طریق (
https://orcid.org/) و ایمیل آکادمیک را از طریق لینک(http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/files/orcid_help.pdf) دریافت نمایید.
*  در صورت تایید مقاله و قبل از انتشار آن  لازم است نویسنده/ نویسندگان، گواهی مشابهت­ یاب را از طریق سمیم نور(
www.samimnoor.ir) یا ایراندک(https://irandoc.ac.ir ) با حداکثر۲۰ درصد همپوشانی دریافت و در سامانه بارگذاری کنند. دفتر مجله نیز عدم مشابهت مقاله را احراز کرده و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پیگیری خواهد کرد.

براساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) در سال ۱۳۹۷ این نشریه رتبه دوم را بین نشریات حوزة زبان و ادبیات فارسی و رتبه پنجم را بین ۴۶۲ نشریه هنر و علوم انسانی با کیفیت () وضریب تأثیر ۴۹۵/. کسب کرده است.


فرم تعارض نویسندگان

فرایند دریافت تا پذیرش مقالات
 
:شناسنامه علمی نشریه
 
نوع اعتبار علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
تناوب نشر دو ماهنامه
سردبیر حسن ذوالفقاری
تأسیس ۱۳۹۲
رتبه در  ISC( )  در وزارت علوم (B)     ضریب تاثیر (۴۹۵)
درجه‌ علمی پژوهشی به‌ استناد نامة‌ شمارة   ۲۳۳۸۷/۱۸/۳    مورخ  ۲۴/۲/۱۳۹۲   کمیسیون نشریات علمی کشور
میانگین زمان داوری دو ماه توسط حداقل سه داور دو سو ناشناس
درصدپذیرش ۲۸درصد
زبان نشریه فارسی (چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار الکترونیکی
نوع دسترسی دسترسی باز و رایگان (تمام متن)
حوزه­ های پذیرش مقاله ادبیات عامه، فرهنگ عامه، زبان و گویش عامه، هنرهای عامه، مردم‌نگاری، نقد و نظریه‌های فرهنگ و ادب عامه (در تمامی موارد تکیه بر ادبیات عامه است)
نشانی و تلفن تماس ۰۹۳۳۳۰۸۶۱۳۲ - پاسخگویی سریع از طریق ایمیل ذیل امکان پذیر است.  cfl@modares.ac.ir
تهران، تقاطع جلال و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
عوامل اجرایی:
کارشناس: خانم پرنیان زارع پور، وبراستار فارسی: لیلا احمدی، ویراستار انگلیسی: احسان مهری، صفحه‌بند: زینب نورپور جویباری
هزینة داوری و انتشار ۱۰۰ هزار تومان هنگام ارسال مقاله برای داوری  ۲۰۰ هزار تومان برای صدور پذیرش نهایی و انتشار
شماره و شناسة حساب شمارة حساب: ۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
شناسة شبا: ۵۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴ IR
شناسة واریز: ۳۸۶۰۷۵۰۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۴۱۱۰۸۶۰۰۰۰۰۰۰
***
پرداخت هزینه در سایت نشریه و به صورت خودکار از طریق اتصال به درگاه واریز ( بعد از تأیید اولیه مقاله ( قبل ارسال داوری) یا بعد ازتأیید نهایی  (قبل از صدور پذیرش)) انجام خواهد شد. خواهشمند است تصویر فیش واریزی را به ایمیل نشریه ارسال فرمایید.